หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 27/11/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศวันหยุดตามประเพณี  005/2557  (ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์)
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(วันพ่อ)
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 25/11/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คำสั่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  423/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจนับพัสดุครุภัณฑ์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 21/11/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ธุรการสำนักอาคารสถานที่ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 11/2557   สอค.1900/(1)240/2557   (เลขาสำนักอาคารสถานที่ (กาญจนบุรี)) ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 13/11/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  165/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การขึ้นเงินเดือนประจำปีการศึกษา 2557 กรณีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
เอกสารวันที่ : 13/11/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  164/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การขึ้นเงินเดือนประจำปีการศึกษา 2557
เอกสารวันที่ : 13/11/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  163/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
เอกสารวันที่ : 13/11/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  163/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
เอกสารวันที่ : 13/11/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  162/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
เอกสารวันที่ : 13/11/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  161/2557  (ส่วนงานสารบรรณและธุรการ(กาญจนบุรี))
การพ้นสภาพบุคลากร (นายโยธิน พานทอง)

สั่งพิมพ์