หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 21/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ธุรการสำนักอาคารสถานที่ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 10/2557   สอค.1900/(1)210/2557   (เลขาสำนักอาคารสถานที่ (กาญจนบุรี)) ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 17/10/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : เลขาคณะทันตแพทยศาสตร์ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2557  คทพ.1400/369/2557  (เลขาคณะทันตแพทยศาสตร์)
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มีกำหนดจัดงานวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2557 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดจัดงานวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 -15.00 น. ลานชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์

สั่งพิมพ์