หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 18/04/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศวันหยุดตามประเพณ๊  005/2557  (ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์)
วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 (หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล)
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 17/04/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ธุรการสำนักอาคารสถานที่ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 4/2557   สอค.1900/(1)73/2557   (เลขาสำนักอาคารสถานที่ (กาญจนบุรี)) ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557
เอกสารวันที่ : 03/04/2557 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศวันหยุดตามประเพณี  004/2557  (ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์)
วันที่ 13-15 เมษายน 2557(วันสงกรานต์) กรณีวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้บุคคลากรหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันถัดไป

สั่งพิมพ์